Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności psychologia kliniczna zdrowia, który ukończyłam w roku 1994. Doświadczenie zawodowe zdobywałam najpierw pracując z osobami chorującymi na nowotwory i leczonymi w Centrum Onkologii w Warszawie oraz podczas licznych staży w placówkach onkologicznych w Polsce i za granicą, między innymi. w Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie.

Równolegle doskonaliłam swoje umiejętności zawodowe na stażach w placówkach opieki psychiatrycznej, takich jak Klinika Psychiatryczna oraz Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Działdowska w Warszawie, Zespole Psychosomatycznym Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży  Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie.

Kształcenie w zakresie psychoterapii:

2017-2019 Studium Pomocy Psychologicznej dla Par Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – certyfikowana terapeutka par

2019-2023 Czteroletnie, całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii (Profesjonalna Szkoła Psychoterapii im. Jerzego Mellibrudy Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, posiadająca akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) – terapeutka w nurcie integracyjnym

2021-2022 Seminarium Otwarte Psychologicznej Pomocy Okołoporodowej (zakres podstawowy) prowadzone przez Justynę Dąbrowską przy Laboratorium Psychoedukacji

2022-2023 Zaawansowane Seminarium Psychologicznej Opieki Okołoporodowej
prowadzone przez Justynę Dąbrowską przy Laboratorium Psychoedukacji

2022-2023 Kurs Roczny Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej prowadzony przez
certyfikowanych terapeutów szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Największym obszarem moich zainteresowań zawodowych jest psychologia
niepłodności. Od 12 lat współpracuję ze Stowarzyszeniem Nasz Bocian, gdzie obecnie odpowiadam jako ekspert na pytania pacjentów na forum internetowym. Jestem współzałożycielką i byłam pierwszą przedstawicielką Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Niepłodności (PSPN) i członkinią ESHRE. Aby pogłębić znajomość tematu, ukończyłam organizowany przez ESHRE Basic trainig course for infertility counselling:
from theory to practice (2016). Współpracowałam z Przychodnią Lekarską nOvum w Warszawie, z Kliniką Kriobank oraz Kliniką Leczenia Niepłodności InviMed w Warszawie, gdzie systematycznie prowadziłam warsztaty psychoedukacyjne i spotkania dla pacjentów, grupy wsparcia, konsultacje indywidualne oraz terapię par leczących się z powodu niepłodności.

Współpracowałam z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i miałam przyjemność być w gronie wykładowców Studium Wiedzy o Depresji Poporodowej prowadzonego przez Fundację, w ramach którego prowadziłam zajęcia dotyczące rodzicielstwa po niepłodności.

Prowadziłam pierwsze certyfikowane szkolenie z zakresu psychologii niepłodności pod tytułem Jak pracować z pacjentkami z problemem niepłodności, przeznaczone dla psychologów oraz psychoterapeutów, które jest dostępne w Dialotece, platformie edukacyjnej Centrum Terapii Dialog.

Pomagam nie tylko pacjentom leczącym się z powodu niepłodności. Równie ważna jest dla mnie pomoc osobom, które nie decydują się na leczenie niepłodności i wybierają drogę świadomej bezdzietności lub w procesie starań korzystają z zaawansowanych metod terapii, takich jak dawstwo gamet lub adopcja embrionów. W klinikach leczenia niepłodności konsultowałam pary zamierzające starać się o dziecko z pomocą dawcy lub dawczyni, a także osoby pragnące zostać dawcami gamet. Pomagam parom w podjęciu decyzji o ewentualnej adopcji dziecka i we współpracy z ośrodkami adopcyjnymi pracuję z osobami decydującymi się na adopcję społeczną w trudnym procesie przeżycia żałoby bo wspólnym, biologicznym dziecku.

Pracuję pod stałą superwizją.

Prowadziłam także warsztaty psychoedukacyjne dla pacjentów na następujące
tematy:

1. Ona i on, czyli jak się wspierać w trakcie leczenia niepłodności

2. Jak nie stracić nadziei? O radzeniu sobie z niepowodzeniami na drodze leczenia
niepłodności

3. Rodzicielstwo szczególnych wyzwań, czyli być rodzicem dzięki dawstwu gamet
lub embrionów

4. Jak przygotować się do leczenia niepłodności? Co warto wiedzieć na początku
drogi?

5. Psychologiczne aspekty niepłodności – jak radzić sobie z emocjami, relacjami z
innymi oraz życiem w trakcie przedłużających się starań o dziecko

Warsztaty psychoedukacyjne to spotkania w grupie około 12 osób, trwające sześć
godzin, podczas których dzięki uzyskanym informacjom, zadawanym pytaniom,
komentarzom uczestników oraz wykonywanym w parach lub indywidualnie ćwiczeniom,
uczestnicy mogą trenować nowe sposoby myślenia i radzenia sobie z trudnymi
sytuacjami związanymi z przeżywaniem niepłodności. Warsztaty są przeznaczone dla
par oraz osób indywidualnych. Od uczestników nie jest wymagane dzielenie się na forum
grupy swoimi historiami, rezultaty wykonywanych ćwiczeń są omawiane wyłącznie przez
osoby zgłaszające taką chęć, dlatego ta forma pracy jest doskonała także dla osób, które
wolą słuchać niż mówić.

Prowadziłam także systematycznie grupy wsparcia dla par oraz pacjentów
indywidualnych. Grupy wsparcia to cykle 12 spotkań w stałej grupie około dziesięciu
osób odbywające się raz w tygodniu, trwające po dwie godziny, podczas których
uczestnicy rozmawiają na wszystkie ważne dla nich tematy związane z przeżywaniem
niepłodności i różnymi drogami wychodzenia z niej, dając sobie wzajemne zrozumienie,
udzielając wsparcia i zyskując nowe informacje pomocne w jeszcze lepszym radzeniu
sobie z tą trudną sytuacją.